USUTZ
USUTZ

Udruženje za socijalno uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama Tuzlanskog kantona

Povećana interakcija osoba sa intelektualnim teškoćama i njihovog prirodnog okruženja dovela je do značajnijih promjena u odnosu društva i ublažavanja predrasuda

PROJEKAT UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE OSOBA SA INTEKTUALNIM TEŠKOĆAMA

 

OTVARANJE CENTRA ZA EDUKACIJU, REHABILITACIJU I PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE OSOBA SA INVALIDIT

 

Životne priče