USUTZ
USU Garden

Proširenjem djelatnosti registriran je Centar za edukaciju i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom u okviru kojeg se pružaju usluge:

  • profesionalna rehabilitacije, edukacije, osposobljavanje za samostalan život u zajednici,
  • osposobljavanje za samostalan život u zajednici;
  • podržano stanovanje osoba sa intelektualnim teškoćama;
  • radno okupacione aktivnosti;
  • dnevni rahabilitacijski program za osobe sa intelektualnim teškoćama;
  • pronalaženje adekvatnog radnog mjesta i podrška radnom angažovanju za osobe sa invaliditetom;
  • rad u plasteničkoj proizvodnji povrća i na otvorenom;
  • uzgoj peradi i prodaja gotovih proizvoda sa farme i iz kreativne radionice.