USUTZ
O udruženju


Udruženje za socijalno uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama TK-Tuzla osnovano je 1998.godine kao neprofitabilna nevladina organizacija osoba sa invaliditetom čiji je osnovni zadatak da podstiče i aktivno sudjeluje u socijalnoj inkluziji osoba sa intelektualnim teškoćama u život lokalne zajednice kao ravnopravnih građana i kao građana koji mogu obogatiti zajednicu.
Djelatnost Udruženja:

 • Individualna podrška osobama s intelektualnim teškoćama na temelju procjene intenziteta u područjima: Aktivnosti života u kući; Aktivnosti života u zajednici; Aktivnosti cjeloživotnog učenja; Aktivnosti zapošljavanja; Zdravlje i sigurnost; Društvene aktivnosti; Aktivnosti dodatne zaštite samozastupanja
 • Osniva izvaninstitucionalne oblike zbrinjavanja za osobe s intelektualnim teškoćama kao uredjeni oblik djelovanja, koji nema svojstvo pravnog lica kao što su: centar za edukaciju i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, klubovi, prevencija institucionalizacije, inkluzija, dom samostalnog stanovanja, zapošljavanje, škola samozastupanja i dr.
 • Kroz radnu terapiju i radno angažovanje osoba sa intelektualnim teškoćama provodi edukaciju i organizira i provodi poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima i na otvorenom na vlastitiom poljoprivrednom gazdinstvu u naselju Trakilovići u korist ostvarivanja vlastitih programa djelovanja, sukladno važećim zakonskim propisima Federacije Bosne I Hercegovine
 • Implementira i projekte za generiranje prihoda za održivi razvoj i funkcioniranje što obuhvata poljoprivrednu proizvonju i uzgoj peradi
 • Organizira poludnevni ili dnevni boravak
Naša vizija

Osobe sa intelektualnim teškoćama doprinose društvu kao aktivni građani u svim sferama života. Doprinos tih osoba mora biti priznat kao pokretač društva u istom statusu kao i ostalih građana. 

Naša misija

Podsticati i aktivno sudjelovati u uključivanju osoba sa intelektualnim teškoćama u život lokalne zajednice kao ravnopravnih građana i kao građana koji mogu obogatiti zajednicu.

Rad i ostvarivanja ciljeva Udruženje

 • pruža socijalne usluga smještaja za osobe sa mentalnim invaliditetom po osnovu ugovora sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku i povratak Vlade TK
 • obezbjeđivanje potrebne stručne pomoći i praćenja osoba s intelektualnim teškoćama u skladu s individualnim potrebama.
 • dnevni tretman u dnevnom centru za edukaciju i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom
 • saradnja sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona na razvijanju inkluzivnih (socijalnih) modela tretmana i stručne podrške unutar sistema socijalne zaštite
 • saradnja sa udruženjima roditelja i udruženjima invalida u svim aktivnostima koje promovišu ideju inkluzije
 • saradnja sa Zavodima za djecu i omladinu u Pazariću, Drinu i Bakovićima u ralizaciji deintitucionalizacije i osnivanju “škole stanovanja”
 • Saradnja sa Općinom Tuzla na razvoju socijalnog poduzetništva
 • Saradnja sa Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i organizovanje vježbi za student kao i druženja osoba s intelektualnim teškoćama sa volonterima u slobodno vrijeme


Šta roditelji misle o nama

 

Do prije pet godina nisam mogla zamisliti da moj sin može putovati sam. Otvaranjem Dnevnog centra “Centra za samozastupanje” – Tuzla, moj sin se mnogo osamostalio i mnogo toga se promjenilo u njegovim poslovima u domaćinstvu i u korištenju slobodnog vremena. Putuje sam do svog centra, ide samostalno u pozorište, na koncerte, kod doktora, kod svojih drugova i drugarica a zna i otići u mjesta koja su udaljena od Tuzle. Sve to obavlja bez imalo straha. Zato sam jako sretna što je rad defektologa Dnevnog centra doprinio velikom napretku mog sina.

 

 

Tim Podrške

profil

Dr sc Fata Ibralić, diplomirani defektolog


profil

Alma Ćemanović, medicinska sestra

profil

Mr sc Mirsad Ibralić, dipl edukator/rehabilitator

profil

Dr sc Alma Mujić-Ibralić, ljekar

profil

Ajša Šehić. medicinska sestra