USUTZ
Dnevni centar

Information

završeni-projekti


Udruženje je 16.11.1998. godine osnovalo Dnevni centar (skraćeno DC) “Centar za samozastupanje odraslih osoba sa mentalnom retardacijom”.

dnevni_centarKapacitet Centra je petnaest korisnika i do sada je u raznim vidovima dnevnog tretmana obuhvaćeno 35 korisnika dobi od 19 do 60 godina starosti, različitih stepena mentalne retardacije.

Dnevni centar je otvoreni oblik zbrinjavanja odraslih osoba sa prohodnošću koji predstavlja i jedini ove vrste u Bosni i Hercegovini, gdje se korisnici osposobljavaju za različite aktivnosti.

Osnovni cilj rada u dnevnom centru je da za osobe koje su deinstitucionalizovane i osobe koje žive u vlastitim porodicama, a nisu obuhvaćene nikakvim tretmanom omogući osposobljavanje za slijedeće:

 • Briga o sebi (održavanje lične higijene – pranje kose, zuba, umivanje, češljanje, mijenjanje rublja, održavanje obuće, odjeće, brijanje, intimna higijena…);
 • Obavljanje poslova u domaćinstvu (pranje suđa, posušivanje, serviranje, pripremanje jela, priprema toplih napitaka, upotreba noža, peglanje…);
 • Higijena stana (usisavanje, čišćenje kupatila,brisanje prašine, pranje prozora i zavjesa…);
 • Snalaženje u socijalnoj sredini (korištenje javnog prevoza, usluge javnih ustanova, upoznavanje sa užom i širom okolinom, odlazak u kupovinu…);
 • O izlrganizacija slobodnog vremena (pronalaženje adekvatnog hobija,eti, priredbe, kino, pozorište, sportske aktivnosti…);
 • Pronalaženje radnih aktivnosti (u otvorenoj privredi i u kreativnim radionicama Udruženja).

Pri osposobljavanju korisnika kombinuje se individualni rad i rad u grupi. Pri izradi individualnih programa poštuju se sposobnosti, potrebe i interesi svakog korisnika.

Pored toga u DC-u se provode struktuirani programi samozastupanja, rehabilitacije putem pokreta, igre za odrasle osobe sa MR i program spolne edukacije s ciljem podizanja svijesti o vlastitoj vrijednosti i razvoja pozitivne slike o sebi.

Zbog potreba društva za DC ovakvog tipa, Udruženje je uspjelo proširiti djelokrug aktivnosti i na Gračanicu gdje je otvorena podružnica DC-a u Tuzli sa istim programskim ciljevima i aktivnostima.


U sklopu Dnevnog centra za samozastupanje djeluju i kreativne radionice, gdje korisnici nakon svakodnevnih aktivnosti predviđenih programom rada centra, po vlastitom izboru rade u kreativnim radionicama.

Naši korisnici su osposobljeni za rad sa različitim materijalima i tehnikama rada, te pod rukovodstvom radnog terapeuta, obavljaju sljedeće aktivnosti:

 • rad na svili (izrada svilenih šalova, marama i kravata);
 • rad sa drvetom (izrada ramova za slike, drvenih svijećnjaka);
 • rad sa staklom (izrada ukrasnih vaza, svijećnjaka, slika na staklu);
 • rad sa papirom (izrada čestitki, ukrasnih knjiga);
 • rad na platnu (izrada torbi, jastuka, nesesera, kecelja);
 • izrada slika sa suhim cvijećem;
 • rad sa fimo-masom (izrada lančića).

znamo_stvaratiPronalaženje adekvatnih aktivnosti za svakog korisnika i osposobljavanje za tu aktivnost vrši radni terapeut u saradnji sa defektologom.

To znači da svi korisnici imaju svoja zaduženja, da u radionicama rade timski,međusobno se nadopunjujući i pomažući jedni drugima, što kreativne radionice Dnevnog centra činiharmoničnim, veselim i dinamičnim.

Proizvodi korisnika kreativne radionice izlagani su na značajnim privrednim manifestacijama kao što su:

 • Međunarodni privredni sajam u Zenici (ZEPS);
 • Veliki jesenji i zimski sajmovi roba široke potrošnje u Tuzli.
 • Proizvodi su bili prezentirani i na izložbama u Sarajevu i Fojnici.

Ovom prilikom se želimo zahvaliti i organizatorima ovih manifestacija na ukazanom razumjevanju, svesrdnoj pomoći i podršci u našim nastojanjima da naše korisnike prikažemo kao punopravne članove društva.

All Project