USUTZ
Integracija djece sa teškoćama u učenju u redovne škole

Information

završeni-projekti

Udruženje za socijalno uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama Tuzlanskog Kantona provodilo je aktivnosti na integraciji djece sa teškoćama u razvoju na području Gradačca i Brčkog Distikta, školske 1998/99, znajući da:
skola

  • redovna djeca prihvaćaju djecu sa teškoćama u svom odjeljenju;
  • djeca sa teškoćama se bolje osjećaju sa svojim vršnjacima kada su zajedno;
  • roditeljima je lakše da njihova djeca pohađaju nastavu u najbližoj školi;
  • neki učitelji su prihvatili djecu sa teškoćama u odjeljenja i pomažu im koliko znaju.
  • Integracijom je bilo obuhvaćeno desetoro djece sa teškoćama u učenju.

Petero djece je kategorisano kao mentalna retardacija a za petero je spriječena kategorizacija.

Ovo su bili prvi pokušaji integracije sa željom da se kroz pozitivna iskustva utiče na Ministarstvo obrazovanja na izjednačavanju prava djece sa teškoćama u učenju sa djecom bez teškoća i da se zakonski reguliše obaveza redovnih škola za prijem djece sa teškoćama u učenju.

Provedene aktivnosti integracije i javne kampanje, povod su zatvaranja svih specijalnih škola na teritoriji Brčko Distrikta i sva djeca su integrisana u redovne škole.

Na području Gradačca je nastavljeno sa započetim procesom integracije i sva djeca sa mentalnom retardacijom idu u redovne škole.

All Project