USUTZ
Socijalno poduzetništvo

Information

projekti-u-toku

socijalno poduzetništvoRegistration of social business: Registered Social Entrepreneurship USU-GARDEN DOO for education, vocational rehabilitation and employment of persons with disabilities – Tuzla

 

Zapošljavanje i radno angažovanje je najefikasniji način uključivanja osoba sa intelektualnim invaliditetom u sve životne procese.

 

Socijalnim poduzetništvom Udruženja za socijalno uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama (USU) osigurana je održivost novog modela zbrinjavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u lokalnoj sredini.

 

USU posjeduje vlastitu infrastrukturu za socijalno poduzetništvo (3.900m² zemljišta, opremljen Centar za edukaciju i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom površine 130 m²; 4 plastenika površine 700m²; educiranog stručnjaka za plasteničku proizvodnju i petogodišnje iskustvo u proizvodnji povrća). Općina Tuzla registrovala je poljoprivredno gazdinstvo kao ono od posebnog društvenog interesa te se time ostvaruje pravo na poticaj za poljoprivrednu proizvodnju od strane Ministarstva za poljoprivredu Vlade TK. Saradnja sa Općinom Tuzla i sa „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o omogućava direktno povezivanje sa kupcima te njihovo animiranje na kupovinu zdravih, domaćih proizvoda.

 

Registrovan je društveni biznis i proširena djelatnost na na proizvodnju, preradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda. Godišnje se proizvodi 7-10 tona povrća i angažira 15-20 osoba sa invaliditetom.

 

 

All Project