USUTZ
Zapošljavanje i radno angžovanje osoba sa invaliditetom

Information

planirani-projekti

Zapošljavanje i radno angažovanje je najefikasniji način uključivanja osoba sa intelektualnim invaliditetom u sve životne procese.

S ciljem omogućavanja zapošljavanja i radnog angažiranja osoba sa invaliditetom da se zaposle i sebi obezbijede egzistenciju, planirano je zapošljavanje 2 osobe sa invaliditetom.

Registriranjem Centra za edukaciju i rehablitaciju omogućena je formalno pravna održivost inovativnog oblika zbrinjavanja osoba sa mentalnim invaliditetom uz proširenje djelatnosti čime povećane su mogućnosti zapošljavanja i radnog angažovanja OI.

Procjenjujemo da će naše proizvode dnevno kupovati oko 100 kupaca u toku jula, augusta i septembra i oko 20-30 kupaca u toku maja i juna.

Direktni kupci naših proizvoda su gradjani, tako da i prodaja povećava socijalnu isključenost osoba sa invaliditetom i realizaciju naše misije. Očekujemo samoodrživost poduzeća i povećanje mogućnosti zapošljavanja i radnog angažiranja osoba sa invaliditetom.

All Project