USUTZ
Saradnja

MSPR

Ministrastvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

opcinatuzla

Opština Tuzla

inkluzija

Udruga za promociju inkluzije
Zagreb

CZSR

Centar za socijalni rad Tuzla

erf

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli

MHI- Mental health initiative

MHI- Mental health initiative

domzdravlja

Dom zdravlja Tuzla- Ambulanta Slavinovići

EU UNDP

EU & UNDP